Cesta rodičovství

Přejeme všem maminkám, tatínkům, dětem a dalším, kdo s námi rádi putují po Cestě rodičovství, krásné a slunečné prázdniny. Na další akce se můžete těšit opět od září.

NOVINKY

Na besedě o (Ne)očkování vzbudila naše domácí šťáva velký ohlas. Potěšila mne slova chvály. No a pro ty z vás, kteří jste se ptali na recept, tak je zde: